Permanente Vorming Geweldloos Verzet

Wanneer

19/01/2024    
09:30 - 16:30

Locatie

VUB
Pleinlaan 2, Elsene, 1050
Kaart niet beschikbaar

In deze permanente vorming verdiep je je in de principes van geweldloos verzet (GV) om deze toe te kunnen passen in je eigen klinische praktijk.

Geweldloos Verzet (GV) is een methodische interventie en werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag (Omer, 2004). GV stelt escalatieprocessen centraal, de coërciviteitstheorie van Patterson is het onderliggende model. Deze stelt dat gedragsproblemen voortkomen uit inadequaat reageren van ouders op dwinggedrag van hun kinderen. Ouders en kinderen kunnen raken verstrikt raken in een spiraal van dwinggedrag waarbij ze mekaar voortdurend negatief bekrachtigen. GV biedt een uitweg uit deze impasse. Ouders worden geholpen om op een respectvolle manier verzet te bieden tegen probleemgedrag en om systematisch aanwezigheid en zelfbeheersing te tonen. Er zijn twee basisprincipes in GV, namelijk: het bieden van actief verzet tegen probleemgedrag en het vermijden van iedere vorm van geweld. Beide principes worden uitgewerkt in vier interventiegebieden. De verschillende stappen in de interventie worden nauwkeurig beschreven.

Gedurende een opleiding van tien volledige dagen maken de cursisten kennis met deze stappen en leren ze deze in de praktijk brengen. Ze maken tevens kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen (o.a. kinderen/jongeren met internaliserende problemen, schoolweigeraars, getraumatiseerde kinderen/jongeren) en in verschillende werkcontexten (o.a. pleegzorg, residentiële hulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs).

Doel

Het doel van dit programma is dat cursisten:
• zelfstandig geweldloos verzet (GV) op maat kunnen toepassen in hun klinische praktijk,
• tot een correcte indicatiestelling kunnen komen,
• kritisch en genuanceerd de effecten van behandelingen kunnen evalueren uitgaande van zowel klinische ervaringen als wetenschappelijk onderzoek,
• linken kunnen leggen tussen GV en andere denkkaders / problematieken / behandelingen (bv. gehechtheid en trauma).

Werkwijze

In de gehele opleiding wordt gebruik gemaakt van theoretische inleidingen en verdieping door middel van bespreking van de literatuur. Tijdens de meeste sessies zullen attitudes en vaardigheden geoefend worden door middel van rollenspel aansluitend bij de behandelde thema’s. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van video’s en oefeningen.

Van cursisten wordt verwacht dat zij eigen casuïstiek inbrengen. Bij het bespreken van de theorie, methode en technieken zal steeds aandacht besteed worden aan reflectie en aan een eigen visie. Bij het uitvoeren van oefeningen, opdrachten en rollenspelen zal aan de orde komen hoe GV toe te passen in specifieke contexten en/of gezinssituaties. Dit wordt nog verder geconcretiseerd in bespreking van casuïstiek onder supervisie.

Meer info 

  • De permanente vorming wordt gespreid over 10 dagen en start op vrijdag 19 januari 2024 tot juni 2024.
  • Uiterste inschrijvingsdatum: 15/11/2023
  • De opleiding is toegankelijk voor bachelors en masters
  • Het inschrijvingsgeld bedraagt €1400.
  • De lessen gaan door in de VUB – Pleinlaan 2 – 1050 Brussel
  • Er wordt door de Vrije Universiteit Brussel een Getuigschrift van Permanente Vorming afgeleverd mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties hiervan

Indien je interesse hebt om deze opleiding te volgen bezorgen we je op vraag het volledig programma via mail naar [email protected]