Wie zijn we...

Het Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV) brengt de nationale expertise van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit in België samen

Ons doel is pedagogische, medische en psychologische professionals te informeren, opleiding aan te bieden en onderzoek te faciliteren binnen een internationaal netwerk van partnerorganisaties.

De start van het BIGV.

We vormen een nationaal netwerk waarbinnen we het gedachtegoed van Geweldloos Verzet (Non Violent Resistance of kortweg NVR) en Nieuwe Autoriteit (New Authority of NA) uitdragen en ontwikkelen. In het Nederlands is Verbindend Gezag gangbaar als overkoepelende term (Bom & Wiebenga, 2015). Het BIGV staat open voor professionals die het NVR en NA vertalen en ontwikkelen in hun eigen werking.

We zijn een internationale trainingspartner van Haim Omer (Tel Aviv Center voor NVR Psychology).

Nieuwe Autoriteit (NA) en Non Violent Resistance (Geweldloos Verzet)

Soms raken we als zorgfiguren (ouders, opvoeders, hulpverleners) met kinderen verstrikt in negatieve patronen en escalaties. Om hieruit te geraken proberen we vaak autoritaire of anti-autoritaire opvoedingsstijlen. Maar geen van beiden stijlen blijken soelaas te bieden voor het aanhoudende escalerend gedrag van kinderen en jongeren. Kunnen we als zorgfiguren gevoelens van hulpeloosheid en onmacht hanteren en overwinnen zonder bestraffend en autoritair te worden?

Vanuit de Nieuwe Autoriteit bewandelen we een middenweg, ook wel Verbind Gezag genoemd, namelijk op een duidelijke, rustige manier, zonder agressie weerstand bieden aan problematisch gedrag. We gaan zoeken naar brede steun voor zorgfiguren en hulpverleners.

Haim Omer introduceerde en ontwikkelde de concepten van NA/NVR. Hij inspireerde zich onder andere door de geweldloze en volhardende strijd van Mahatma Gandhi en Martin Luther King, tegen onderdrukking, uitsluiting en onrechtvaardigheid. Haim Omer herwerkte deze ideeën voor de geestelijke gezondheidszorg, jeugdwelzijn en het onderwijs.

Duidelijkheid, transparantie, een open dialoog, opnemen van verantwoordelijkheid, gerichte aandacht en aanwezigheid zijn de basiselementen van de NA/NVR benadering.

De basishouding en werkvormen van NA en NVR maken de brug tussen verschillende pedagogische en therapeutische paradigma’s (systemisch, hechtingsgericht, mentaliseren, sociaal interactioneel,…).

Het gedachtegoed biedt een kompas met duidelijke richtingen aan zorgfiguren en hulpverleners. Men werkt samen om escalaties te vermijden, verminderen en op een andere manier aan te pakken.

Op wetenschappelijk vlak staat het niet stil. Onderzoek is veelbelovend over NA/NVR. In verschillende studies zien we een duidelijke positieve impact en meerwaarde van de NA/NVR concepten. Er blijft veel nood aan verder onderzoek wat betreft nieuwe toepassingen en het effect op lange termijn.

Concreet wil het BIGV:

  • Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit bekend maken en de praktijk ondersteunen zowel in de hulpverlening als in bredere maatschappij
  • Vorming organiseren en zo een platform bieden voor uitwisseling van kennis en expertise rond Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit
  • Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen van nieuwe toepassingen van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit bevorderen en ondersteunen

Bekijk daarom zeker onze verschillende opleidingen en lezingen rond geweldloos verzet

Raad van Bestuur

Eline Smessaert (voorzitter)

Klinisch psycholoog, relatie- en gezinstherapeut Context UPC KU Leuven

Baele Carine

Secretaris BIGV

Sieska Baert

Maatschappelijk werker - Het Sensitief

Sarah Bal

Klinisch psycholoog PhD UGent

Greet Lust

Klinisch psycholoog, gezinscoach en trainer

Annik Lampo

Kinder- en jeugdpsychiater

Boucau Valérie

Klinisch psycholoog Hôpital pédopsychiatrique
La Petite Maison - Chastre

Lamote Greet

Pedagogisch Stafmedewerker Jeugdzorg Emmaüs - Antwerpen

Sophie Pousset

de Wiekslag - Alken

van Ypersele David

Klinisch psycholoog Hôpital pédopsychiatrique
La Petite Maison - Chastre

David Herpoelaert

Orthopedagoog
Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen

Leden Algemene vergadering

Baele Carine

Baert Sieska

Bal Sarah

Beckers Willem

Bots Jan

Boucau Valérie

Campforts Edward

De Groote Elke

Herpoelaert David

Jacobs Inge

Lamote Greet

Lampo Annik

Lust Greet

Pousset Sophie

Smessaert Eline

Van den Haute Elfi

Van der Auwera Tiny

van Ypersele David

Blijf op de hoogte
en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rond het BIGV en onze opleidingen? 

Vul hier dan zeker je naam en e-mailadres in. Op die manier ben je telkens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.